Zamówienia publiczne

Dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Dębnie

Postępowanie prowadzone jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pila

Plan zamówień publicznych 2022 r. został zaktualizowany

Plan zamówień publicznych 2022 r.