Zamówienia publiczne

Dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Dębnie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/811349

Plan zamówień publicznych 2023 r.

Plan zamówień publicznych 2023 r.