Zamówienia publiczne

Dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Dębnie – nowe postępowanie

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pila

Dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Dębnie

Postępowanie prowadzone jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/501572

Informacja o unieważnieniu postępowania

Plan zamówień na 2021 rok

Plan zamówień 2021