Zamówienia publiczne

Dom Pomocy Społecznej w Dębnie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Dębnie

Chętnych Wykonawców zapraszamy do składania ofert za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pila
Pod powyższym linkiem w szczegółach postępowania znajdą Państwo Specyfikację Warunków Zamówienia oraz szczegółową dokumentację.

Plan zamówień publicznych 2021 r. – aktualizacja

Aktualizację planu zamówień publicznych znajdą państwo TUTAJ

Dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Dębnie – nowe postępowanie

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pila

Na stronie platformazakupowa.pl pod powyższym linkiem znajdą Państwo informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Dębnie

Postępowanie prowadzone jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/501572

Informacja o unieważnieniu postępowania

Plan zamówień na 2021 rok

Plan zamówień 2021